Welcome visitor you can log in or create an account

Barže potisnice

BARŽA - POTISNICA - plovni objekat bez vlastitog pogona za prevoz čvrstog, rasutog ili tečnog ( tank barža ) tereta. Pokreće je brod potiskivač sa zadnje strane.Barze se koriste za prevoz rasutog tereta zitarice,pesak,sljunak,ugalj,rude itd

POTISKIVANI SASTAV čine brod GURAC - potiskivač i potiskivane barže. Jedan potiskivač može pokretati veći broj potiskivanih barži u zavisnosti od potrebe transporta, snage broda potiskivača i dimenzija plovnog puta.

Rezultati 1 - 12 od 12

Ship Broker

  • Milan Stanić
  • Ovlašćeni broker
  • za plovila

Kontakt

  • Tel: +381 (0)13 353468
  • Fax: +381 (0)13 353468
  • Mob: +381 (0)64 6129476
  • Email: info@pan-nova.com

Gde se nalazimo

  • Svetog Save 18,
  • 26 000 Pančevo
  • Srbija