Welcome visitor you can log in or create an account

Oprema za eksploataciju peska i šljunka

Pod pojmom agregat ili granulat podrazumeva se usitnjen kamen određene krupnoće. Agregat može biti prirodan i veštački. Prirodan agregat nastaje tako što komade raspadnute stene tekuća voda, glečeri i vetar nose i talože daleko od mesta postanka. Na ovaj način nastaje sitan materijal oštrih ili zaobljenih ivica i naziva se šljunak i pesak.

Šljunak i pesak mogu biti rečni i majdanski. Zrna rečnog šljunka i peska imaju zaobljene ivice usled međusobnog udaranja i udaranja talasa o rečno dno i dugog transporta u rečnom koritu. Ona se sastoje uglavnom od kvarca, koji je kao najotporniji ostao neraspadnut i nerastvoren.

Brdski ili majdanski šljunak i pesak nastali su raspadanjem stena i transportom niz padinu do podnožja, usled vetra i dejstva atmosferalija. Zrna ovog agregata imaju oštre ivice. Nije uvek čist. Sadrži dosta ilovače, koja ili obavija pojedina zrna ili je slobodna u vidu prašine.

Veštački agregat dobija se drobljenjem i mlevenjem granitnih, porfirskih, kvarcnih, krečnjačkih i drugih stena. Ovaj agregat ima zrna oštrih ivica kao i brdski, ali je boljeg kvaliteta. Čistiji je, a zrna mu nisu zahvaćena procesom raspadanja.

Rezultati 1 - 11 od 11

Ship Broker

  • Milan Stanić
  • Ovlašćeni broker
  • za plovila

Kontakt

  • Tel: +381 (0)13 353468
  • Fax: +381 (0)13 353468
  • Mob: +381 (0)64 6129476
  • Email: info@pan-nova.com

Gde se nalazimo

  • Svetog Save 18,
  • 26 000 Pančevo
  • Srbija