Welcome visitor you can log in or create an account

Pumpe cevovodi

Pumpe za vađenje šljunka i peska
pumpe su  uranjajuće i imaju mešač (agitator): ovaj mešač ključan je za razbijanje i podizanje nataloženoga materijala i njegovo intenzivno mešanje sa vodom.
Agitator-Mješač je delotvoran kod kompaktnoga i specifički teškoga taloga, te visoko viskoznog (gustog) mulja.
Ove su pumpe naročito delotvorne u sljedećim oblastima primene: industrijski otpad, čišćenje nataloženih naslaga sa dna luka, rijeka i jezera, za podvodne iskope, vađenje tvrdog mulja, kamene prašine, kanalizacijskog mulja, zatim za javne radove, vađenje peska i šljunka, popravke brana, u rudnicima…
U kombinaciji sa hidrauličnim sporohodnim  freznim glavama (excavator) čine moćno oruđe za najteže uslove rada (tvrdi talog peska, mulja, šljunka).
u ponudi ima:
 • pumpe sa električnim motorima, snage do 150 kW
 • pumpe sa hidrauličnim motorima, snage do 300 kW
 • hidraulične sporohodne frezne glave (excavatori)
 • ploveće bagere , sa kompletnom opremom (pumpe, vitla, hidraulične agregate
 • hidraulična creva, crva za šljunak i pesak

Rezultati 1 - 5 od 5

Ship Broker

 • Milan Stanić
 • Ovlašćeni broker
 • za plovila

Kontakt

 • Tel: +381 (0)13 353468
 • Fax: +381 (0)13 353468
 • Mob: +381 (0)64 6129476
 • Email: info@pan-nova.com

Gde se nalazimo

 • Svetog Save 18,
 • 26 000 Pančevo
 • Srbija